Kalkku ry

SML MMK 90v SM Enduro

Luokka: V40
Tulostettu: 09.09.2023 16:53:47
Sij Nro Nimi Kerho Mp Aika Ero
MK1MK2MK3MK4MK5MK6MK7MK8MK9MK10
MK11MK12MK13MK14MK15
 393 Pellikka Esa KaMK FanticKesk
 
15:14,77(3)02:19,20(3)
 336 Turunen Heikki MMK KTMHylk
 
10:52,00(1)02:08,28(2)04:20,41(1)14:56,08(1)13:55,84(1)13:49,10(1)02:19,65(2)04:37,10(1)18:06,12(1)22:23,97(1)
14:36,00(1)02:14,64(1)04:52,40(1)19:47,04(1)19:08,93(1)at: 44:00muut: -
 365 Palo Petri MMK HusqvarnaHylk
 
13:04,48(2)02:02,78(1)04:40,37(2)15:28,09(2)15:04,75(2)16:27,90(2)02:17,36(1)04:38,38(2)18:46,69(2)28:47,07(2)
16:52,54(2)02:38,91(2)05:16,68(2)23:18,44(2)24:39,95(2)at: 1:02:00muut: -