Bike Forum CC

A


Numero: Nimi Aika Kierros
1. 17 Aitta, Niko 00:11:44.202 1
2. 17 Aitta, Niko 00:10:59.232 2
3. 17 Aitta, Niko 00:11:06.750 3
4. 17 Aitta, Niko 00:10:57.890 4
5. 17 Aitta, Niko 00:11:03.912 5
6. 17 Aitta, Niko 00:13:02.887 6
7. 16 Jukkara, Juuso 00:13:18.154 1
8. 16 Jukkara, Juuso 00:12:01.874 2
9. 16 Jukkara, Juuso 00:11:56.934 3
10. 16 Jukkara, Juuso 00:12:29.396 4
11. 16 Jukkara, Juuso 00:11:29.956 5
12. 16 Jukkara, Juuso 00:11:38.371 6
13. 16 Jukkara, Juuso 00:11:46.908 7
14. 16 Jukkara, Juuso 00:12:38.707 8
15. 16 Jukkara, Juuso 00:12:22.052 9
16. 16 Jukkara, Juuso 00:12:25.995 10
17. 38 Leponiemi, Marko 00:11:05.390 1
18. 38 Leponiemi, Marko 00:10:31.362 2
19. 38 Leponiemi, Marko 00:10:33.850 3
20. 38 Leponiemi, Marko 00:10:43.920 4
21. 38 Leponiemi, Marko 00:10:56.595 5
22. 38 Leponiemi, Marko 00:11:44.532 6
23. 38 Leponiemi, Marko 00:10:40.496 7
24. 38 Leponiemi, Marko 00:11:16.180 8
25. 38 Leponiemi, Marko 00:10:46.526 9
26. 38 Leponiemi, Marko 00:11:04.201 10
27. 38 Leponiemi, Marko 00:11:16.624 11
28. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:34.795 1
29. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:07.615 2
30. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:21.982 3
31. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:25.024 4
32. 3 Tikkanen, Jaakko 00:12:48.221 5
33. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:17.595 6
34. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:16.806 7
35. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:23.093 8
36. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:23.033 9
37. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:32.573 10
38. 3 Tikkanen, Jaakko 00:11:21.225 11
39. 50 Timonen, Heikki 00:10:30.790 1
40. 50 Timonen, Heikki 00:10:33.533 2
41. 50 Timonen, Heikki 00:10:41.274 3
42. 50 Timonen, Heikki 00:10:48.820 4
43. 50 Timonen, Heikki 00:10:48.455 5
44. 50 Timonen, Heikki 00:11:46.884 6
45. 50 Timonen, Heikki 00:11:04.869 7
46. 50 Timonen, Heikki 00:11:00.297 8
47. 50 Timonen, Heikki 00:10:53.333 9
48. 50 Timonen, Heikki 00:10:51.565 10
49. 50 Timonen, Heikki 00:11:10.600 11
50. 21 Välimaa, Kari 00:10:55.364 1
51. 21 Välimaa, Kari 00:10:47.589 2
52. 21 Välimaa, Kari 00:10:49.364 3
53. 21 Välimaa, Kari 00:11:01.815 4
54. 21 Välimaa, Kari 00:11:00.780 5
55. 21 Välimaa, Kari 00:10:52.826 6
56. 21 Välimaa, Kari 00:12:38.348 7
57. 21 Välimaa, Kari 00:11:07.980 8
58. 21 Välimaa, Kari 00:11:17.251 9
59. 21 Välimaa, Kari 00:11:20.700 10
60. 21 Välimaa, Kari 00:11:17.162 11
 

Tulostettu: 21.07.2012 17:41:10


J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/