MOTORENGAS CC

A


# Numero: Nimi Aika Kierros
1. 26 Angermaa, Toni 00:24:47.964 1
2. 26 Angermaa, Toni 00:19:57.741 2
3. 26 Angermaa, Toni 00:18:12.029 3
4. 26 Angermaa, Toni 00:18:19.138 4
5. 26 Angermaa, Toni 00:18:01.540 5
6. 26 Angermaa, Toni 00:18:06.521 6
7. 26 Angermaa, Toni 00:18:11.523 7
8. 7 Heikkala, Niko 00:26:19.271 1
9. 7 Heikkala, Niko 00:19:18.380 2
10. 7 Heikkala, Niko 00:17:57.674 3
11. 7 Heikkala, Niko 00:18:59.205 4
12. 7 Heikkala, Niko 00:17:48.853 5
13. 7 Heikkala, Niko 00:17:56.058 6
14. 7 Heikkala, Niko 00:18:19.399 7
15. 20 Holopainen, Toni 00:23:17.184 1
16. 20 Holopainen, Toni 00:17:19.190 2
17. 20 Holopainen, Toni 00:19:00.002 3
18. 20 Holopainen, Toni 00:18:02.779 4
19. 20 Holopainen, Toni 00:18:33.825 5
20. 20 Holopainen, Toni 00:19:35.590 6
21. 20 Holopainen, Toni 00:18:58.349 7
22. 1 Hongisto, Kimmo 00:26:54.644 1
23. 1 Hongisto, Kimmo 00:19:45.492 2
24. 1 Hongisto, Kimmo 00:21:33.688 3
25. 1 Hongisto, Kimmo 00:21:10.273 4
26. 1 Hongisto, Kimmo 00:20:03.014 5
27. 1 Hongisto, Kimmo 00:19:45.902 6
28. 48 Jukola, Aleksi 00:22:29.745 1
29. 48 Jukola, Aleksi 00:16:49.188 2
30. 48 Jukola, Aleksi 00:18:06.567 3
31. 48 Jukola, Aleksi 00:17:09.891 4
32. 48 Jukola, Aleksi 00:17:00.415 5
33. 48 Jukola, Aleksi 00:17:16.205 6
34. 48 Jukola, Aleksi 00:17:27.764 7
35. 12 Kaivolainen, Joni 00:23:51.596 1
36. 12 Kaivolainen, Joni 00:16:56.124 2
37. 12 Kaivolainen, Joni 00:17:34.021 3
38. 12 Kaivolainen, Joni 00:17:05.909 4
39. 12 Kaivolainen, Joni 00:16:50.410 5
40. 12 Kaivolainen, Joni 00:17:20.207 6
41. 12 Kaivolainen, Joni 00:18:05.126 7
42. 4 Kivimäki, Tero 00:24:45.555 1
43. 4 Kivimäki, Tero 00:35:57.618 2
44. 4 Kivimäki, Tero 00:19:06.929 3
45. 514 Koli, Petri 00:24:15.944 1
46. 514 Koli, Petri 00:18:08.119 2
47. 514 Koli, Petri 00:17:55.216 3
48. 514 Koli, Petri 00:21:13.555 4
49. 514 Koli, Petri 00:17:53.877 5
50. 514 Koli, Petri 00:18:27.364 6
51. 514 Koli, Petri 00:17:58.712 7
52. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:24:27.392 1
53. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:17:33.768 2
54. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:18:30.946 3
55. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:17:18.505 4
56. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:16:59.620 5
57. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:17:03.706 6
58. 2 Pihlajavesi, Mikko 00:17:30.223 7
59. 39 Reponen, Jari 00:24:36.226 1
60. 39 Reponen, Jari 00:17:47.748 2
61. 39 Reponen, Jari 00:19:44.649 3
62. 39 Reponen, Jari 00:17:57.859 4
63. 39 Reponen, Jari 00:18:39.672 5
64. 39 Reponen, Jari 00:18:52.287 6
65. 39 Reponen, Jari 00:19:18.033 7
66. 13 Savo, Matias 00:23:27.635 1
67. 13 Savo, Matias 00:17:11.948 2
68. 13 Savo, Matias 00:17:27.449 3
69. 13 Savo, Matias 00:16:56.598 4
70. 13 Savo, Matias 00:17:05.921 5
71. 13 Savo, Matias 00:17:57.574 6
72. 13 Savo, Matias 00:18:30.003 7
73. 5 Stenvall, Mikko 00:25:30.787 1
74. 5 Stenvall, Mikko 00:18:24.939 2
75. 5 Stenvall, Mikko 00:20:20.549 3
76. 5 Stenvall, Mikko 00:18:26.382 4
77. 5 Stenvall, Mikko 00:17:37.057 5
78. 5 Stenvall, Mikko 00:17:51.980 6
79. 5 Stenvall, Mikko 00:18:24.025 7
80. 3 Tikkanen, Jaakko 00:23:55.317 1
81. 3 Tikkanen, Jaakko 00:17:40.550 2
82. 3 Tikkanen, Jaakko 00:18:38.715 3
83. 3 Tikkanen, Jaakko 00:17:35.019 4
84. 3 Tikkanen, Jaakko 00:17:31.011 5
85. 3 Tikkanen, Jaakko 00:19:06.236 6
86. 3 Tikkanen, Jaakko 00:19:10.630 7
87. 110 Ylikarjula, Samu 00:25:16.520 1
88. 110 Ylikarjula, Samu 00:18:07.122 2
89. 110 Ylikarjula, Samu 00:19:10.296 3
90. 110 Ylikarjula, Samu 00:18:21.322 4
91. 110 Ylikarjula, Samu 00:18:12.355 5
92. 110 Ylikarjula, Samu 00:17:52.316 6
93. 110 Ylikarjula, Samu 00:18:10.678 7
 

Tulostettu: 02.06.2012 16:17:11

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/