MOTORENGAS CC

Nuoret


Numero: Nimi Aika Kierros
1. 47 Ahtila, Antti 00:13:20.922 1
2. 47 Ahtila, Antti 00:11:46.393 2
3. 47 Ahtila, Antti 00:10:39.330 3
4. 47 Ahtila, Antti 00:11:21.342 4
5. 47 Ahtila, Antti 00:10:37.435 5
6. 47 Ahtila, Antti 00:10:32.848 6
7. 32 Kaivolainen, Toni 00:14:07.269 1
8. 32 Kaivolainen, Toni 00:11:24.883 2
9. 32 Kaivolainen, Toni 00:11:52.844 3
10. 32 Kaivolainen, Toni 00:11:04.488 4
11. 32 Kaivolainen, Toni 00:11:34.043 5
12. 111 Kalliokoski, Santtu 00:18:06.396 1
13. 111 Kalliokoski, Santtu 00:16:34.159 2
14. 111 Kalliokoski, Santtu 00:15:02.492 3
15. 111 Kalliokoski, Santtu 00:15:14.572 4
16. 116 Knuuttila, Jere 00:16:14.393 1
17. 116 Knuuttila, Jere 00:14:13.974 2
18. 116 Knuuttila, Jere 00:14:21.543 3
19. 116 Knuuttila, Jere 00:13:17.287 4
20. 116 Knuuttila, Jere 00:13:42.598 5
21. 117 Knuuttila, Joona 00:14:58.416 1
22. 117 Knuuttila, Joona 00:14:00.476 2
23. 117 Knuuttila, Joona 00:14:26.917 3
24. 117 Knuuttila, Joona 00:13:16.716 4
25. 117 Knuuttila, Joona 00:13:15.581 5
26. 50 Loven, Jere 00:14:46.346 1
27. 50 Loven, Jere 00:12:47.126 2
28. 50 Loven, Jere 00:13:33.607 3
29. 50 Loven, Jere 00:12:36.085 4
30. 50 Loven, Jere 00:12:40.359 5
31. 114 Mannila, Jyri 00:19:26.367 1
32. 114 Mannila, Jyri 00:16:08.119 2
33. 114 Mannila, Jyri 00:14:44.816 3
34. 114 Mannila, Jyri 00:13:53.847 4
35. 107 Nieminen, Riku 00:18:40.692 1
36. 107 Nieminen, Riku 00:19:28.939 2
37. 107 Nieminen, Riku 00:14:43.093 3
38. 107 Nieminen, Riku 00:15:22.210 4
39. 115 Nuuttinen, Tino 00:14:51.417 1
40. 115 Nuuttinen, Tino 00:12:44.965 2
41. 115 Nuuttinen, Tino 00:13:15.766 3
42. 115 Nuuttinen, Tino 00:12:43.856 4
43. 115 Nuuttinen, Tino 00:13:35.002 5
44. 104 Paulaniemi, Niklas 00:16:16.517 1
45. 104 Paulaniemi, Niklas 00:14:57.498 2
46. 104 Paulaniemi, Niklas 00:12:49.872 3
47. 104 Paulaniemi, Niklas 00:16:43.291 4
48. 139 Puhakainen, Eetu 00:17:43.910 1
49. 139 Puhakainen, Eetu 00:15:42.046 2
50. 139 Puhakainen, Eetu 00:13:40.337 3
51. 139 Puhakainen, Eetu 00:13:59.524 4
52. 154 Silvennoinen, Niko 00:13:34.467 1
53. 154 Silvennoinen, Niko 00:11:31.840 2
54. 154 Silvennoinen, Niko 00:12:03.047 3
55. 154 Silvennoinen, Niko 00:11:22.388 4
56. 154 Silvennoinen, Niko 00:12:24.525 5
 

Tulostettu: 02.06.2012 21:19:11

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/