MOTORENGAS CC

Naiset


Numero: Nimi Aika Kierros
1. 83 Holm, Heidi 00:18:39.888 1
2. 83 Holm, Heidi 00:15:39.604 2
3. 83 Holm, Heidi 00:17:14.455 3
4. 83 Holm, Heidi 00:15:36.420 4
5. 78 Lukkari, Jutta 00:15:12.330 1
6. 78 Lukkari, Jutta 00:12:44.312 2
7. 78 Lukkari, Jutta 00:12:49.132 3
8. 78 Lukkari, Jutta 00:12:46.476 4
9. 78 Lukkari, Jutta 00:12:42.227 5
10. 80 Lönnvik, Marika 00:17:42.301 1
11. 80 Lönnvik, Marika 00:15:40.844 2
12. 80 Lönnvik, Marika 00:15:22.737 3
13. 80 Lönnvik, Marika 00:14:48.227 4
14. 298 Mertsalmi, Hanna 00:14:47.749 1
15. 298 Mertsalmi, Hanna 00:11:46.250 2
16. 298 Mertsalmi, Hanna 00:11:36.434 3
17. 298 Mertsalmi, Hanna 00:11:40.094 4
18. 298 Mertsalmi, Hanna 00:11:23.965 5
 

Tulostettu: 02.06.2012 21:20:18

Tulospalvelun tarjosi MC-Kitee

J2Chrono Chronosphere application family
Licensed user: MCKitee - Enymind Production - http://www.enymind.fi/