nro nimi luokka mp kerho
72 Timonen Heikki A SsMK KTM
72 Timonen Heikki A SsMK KTM 00:21:06
72 Holm Leif A OriMK KTM 00:21:32
72 Timonen Heikki A SsMK KTM 00:22:05
72 Holm Leif A OriMK KTM 00:22:02
72 Timonen Heikki A SsMK KTM 00:21:53
72 Holm Leif A OriMK KTM 00:22:05
72 Timonen Heikki A SsMK KTM 00:22:07
72 Holm Leif A OriMK KTM 00:22:12
72 Timonen Heikki A SsMK KTM 00:22:40
73 Ahonen Tuomas A J-SMK Honda 00:00:00
73 Ahonen Tuomas A J-SMK Honda 00:21:10
73 Tontti Mikko A SsMK KTM 00:22:24
73 Ahonen Tuomas A J-SMK Honda 00:21:49
73 Tontti Mikko A SsMK KTM 00:22:05
73 Ahonen Tuomas A J-SMK Honda 00:21:24
73 Tontti Mikko A SsMK KTM 00:23:05
73 Ahonen Tuomas A J-SMK Honda 00:21:30
73 Tontti Mikko A SsMK KTM 00:22:46
73 Ahonen Tuomas A J-SMK Honda 00:21:49
74 Nurminen Pentti A SsMK Husaberg 00:00:00
74 Nurminen Pentti A SsMK Husaberg 00:21:26
74 Viljakainen Pekka A SsMK Husqvarna 00:21:52
74 Nurminen Pentti A SsMK Husaberg 00:21:43
74 Viljakainen Pekka A SsMK Husqvarna 00:22:14
74 Nurminen Pentti A SsMK Husaberg 00:21:45
74 Viljakainen Pekka A SsMK Husqvarna 00:22:47
74 Nurminen Pentti A SsMK Husaberg 00:21:49
74 Viljakainen Pekka A SsMK Husqvarna 00:22:59
74 Nurminen Pentti A SsMK Husaberg 00:23:28
75 Salonen Tomi A KaMoKe KTM 00:00:00
75 Salonen Tomi A KaMoKe KTM 00:22:11
75 Salonen Valtteri A KaMoKe Husaberg 00:21:34
75 Salonen Tomi A KaMoKe KTM 00:22:45
75 Salonen Valtteri A KaMoKe Husaberg 00:21:30
75 Salonen Tomi A KaMoKe KTM 00:23:16
75 Salonen Valtteri A KaMoKe Husaberg 00:21:49
75 Salonen Tomi A KaMoKe KTM 00:22:55
75 Salonen Valtteri A KaMoKe Husaberg 00:21:28
75 Salonen Valtteri A KaMoKe Husaberg 00:22:57
76 Leponiemi Marko A MSMK KTM 00:00:00
76 Leponiemi Marko A MSMK KTM 00:21:20
76 Mikkonen Henri A MSMK KTM 00:22:39
76 Leponiemi Marko A MSMK KTM 00:22:50
76 Mikkonen Henri A MSMK KTM 00:22:42
76 Leponiemi Marko A MSMK KTM 00:22:57
76 Mikkonen Henri A MSMK KTM 00:22:37
76 Leponiemi Marko A MSMK KTM 00:23:30
76 Mikkonen Henri A MSMK KTM 00:23:33
76 Leponiemi Marko A MSMK KTM 00:23:48
77 Pulkkinen Jari A NMK KTM 00:00:00
77 Pulkkinen Jari A NMK KTM 00:22:10
77 Hellsten Antti A NMK KTM 00:22:06
77 Pulkkinen Jari A NMK KTM 00:22:43
77 Hellsten Antti A NMK KTM 00:21:51
77 Pulkkinen Jari A NMK KTM 00:22:53
77 Hellsten Antti A NMK KTM 00:22:11
77 Pulkkinen Jari A NMK KTM 00:23:15
77 Hellsten Antti A NMK KTM 00:22:32
77 Pulkkinen Jari A NMK KTM 00:23:14
78 Riiheläinen Riku A P-BMK Husaberg 00:00:00
78 Riiheläinen Riku A P-BMK Husaberg 00:21:41
78 Erkkilä Antti A NRT Husaberg 00:23:56
78 Riiheläinen Riku A P-BMK Husaberg 00:22:09
78 Erkkilä Antti A NRT Husaberg 00:24:00
78 Riiheläinen Riku A P-BMK Husaberg 00:22:41
78 Erkkilä Antti A NRT Husaberg 00:23:45
78 Riiheläinen Riku A P-BMK Husaberg 00:22:46
78 Erkkilä Antti A NRT Husaberg 00:24:22
78 Riiheläinen Riku A P-BMK Husaberg 00:22:41
79 Eriksson Toni A HMK KTM 00:00:00
79 Eriksson Toni A HMK KTM 00:21:32
79 Heikkilä Hannu A VMK KTM 00:24:24
79 Eriksson Toni A HMK KTM 00:22:28
79 Heikkilä Hannu A VMK KTM 00:24:40
79 Eriksson Toni A HMK KTM 00:23:10
79 Heikkilä Hannu A VMK KTM 00:24:16
79 Eriksson Toni A HMK KTM 00:23:17
79 Heikkilä Hannu A VMK KTM 00:24:24
79 Eriksson Toni A HMK KTM 00:22:47
80 Hintikka Kimmo A KaMoKe KTM 00:00:00
80 Hintikka Kimmo A KaMoKe KTM 00:22:41
80 Salonen Lauri A KaMoKe TM 00:22:42
80 Hintikka Kimmo A KaMoKe KTM 00:23:35
80 Salonen Lauri A KaMoKe TM 00:23:00
80 Hintikka Kimmo A KaMoKe KTM 00:23:40
80 Salonen Lauri A KaMoKe TM 00:22:54
80 Hintikka Kimmo A KaMoKe KTM 00:24:19
80 Salonen Lauri A KaMoKe TM 00:23:20
80 Hintikka Kimmo A KaMoKe KTM 00:24:38
82 Kauppinen Matti A K-SMK KTM 00:00:00
82 Kauppinen Matti A K-SMK KTM 00:22:30
82 Mäkinen Tuomas A K-SMK KTM 00:23:51
82 Kauppinen Matti A K-SMK KTM 00:23:04
82 Mäkinen Tuomas A K-SMK KTM 00:23:41
82 Kauppinen Matti A K-SMK KTM 00:22:59
82 Mäkinen Tuomas A K-SMK KTM 00:23:50
82 Kauppinen Matti A K-SMK KTM 00:23:23
82 Mäkinen Tuomas A K-SMK KTM 00:23:57
82 Kauppinen Matti A K-SMK KTM 00:23:08
83 Mattila Jari A
TuMK 00:00:00
83 Mattila Jari A
TuMK 00:21:31
83 Mattila Jari A
TuMK 00:22:02
83 Mattila Jari A
TuMK 00:22:49
83 Mattila Jari A
TuMK 00:21:42
83 Mattila Jari A
TuMK 00:23:02
83 Mattila Jari A
TuMK 00:21:53
83 Mattila Jari A
TuMK 00:24:33
85 Jauhiainen Ari A SsMK KTM 00:00:00
85 Jauhiainen Ari A SsMK KTM 00:23:04
85 Kokkonen Henrik A SsMK KTM 00:23:51
85 Jauhiainen Ari A SsMK KTM 00:23:58
85 Kokkonen Henrik A SsMK KTM 00:24:23
85 Jauhiainen Ari A SsMK KTM 00:24:02
85 Kokkonen Henrik A SsMK KTM 00:24:46
85 Jauhiainen Ari A SsMK KTM 00:24:20
85 Kokkonen Henrik A SsMK KTM 00:25:57
85 Jauhiainen Ari A SsMK KTM 00:24:31
86 Rissanen Henri A RiMPKK KTM 00:00:00
86 Rissanen Henri A RiMPKK KTM 00:24:03
86 Leander Janne A RiMPKK KTM 00:23:21
86 Rissanen Henri A RiMPKK KTM 00:24:26
86 Leander Janne A RiMPKK KTM 00:23:20
86 Rissanen Henri A RiMPKK KTM 00:24:18
86 Leander Janne A RiMPKK KTM 00:24:34
86 Rissanen Henri A RiMPKK KTM 00:25:15
86 Leander Janne A RiMPKK KTM 00:25:05
86 Rissanen Henri A RiMPKK KTM 00:24:15
87 Nuuttila Juha A SsMK Husqvarna 00:00:00
87 Nuuttila Juha A SsMK Husqvarna 00:22:13
87 Kinnari Teemu A SsMK KTM 00:23:49
87 Nuuttila Juha A SsMK Husqvarna 00:23:26
88 Kauppinen Riku A SsMK KTM 00:00:00
88 Kauppinen Riku A SsMK KTM 00:22:51
88 Niittymäki Simo A RiMPKK KTM 00:23:22
88 Kauppinen Riku A SsMK KTM 00:23:37
88 Niittymäki Simo A RiMPKK KTM 00:23:53
88 Kauppinen Riku A SsMK KTM 00:24:22
88 Niittymäki Simo A RiMPKK KTM 00:24:33
88 Kauppinen Riku A SsMK KTM 00:25:30
88 Niittymäki Simo A RiMPKK KTM 00:25:33
88 Kauppinen Riku A SsMK KTM 00:27:09
89 K arma Mika A NMK KTM 00:00:00
89 K arma Mika A NMK KTM 00:22:32
89 Leander Joonas A HyMK KTM 00:24:42
89 K arma Mika A NMK KTM 00:23:14
89 Leander Joonas A HyMK KTM 00:25:16
89 K arma Mika A NMK KTM 00:23:08
89 Leander Joonas A HyMK KTM 00:25:46
89 K arma Mika A NMK KTM 00:23:37
89 Leander Joonas A HyMK KTM 00:26:03
89 K arma Mika A NMK KTM 00:23:40
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:00:00
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:24:02
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:24:46
90 Ahola Tomi A HMK KTM 00:34:08
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:24:20
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:24:31
90 Ahola Tomi A HMK KTM 00:31:56
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:24:29
90 Ahola Niki A RiMPKK KTM 00:25:31
91 Pahlberg Niko A TMK KTM 00:00:00
91 Pahlberg Niko A TMK KTM 00:23:24
91 Turto Tino A TMK Yamaha 00:25:06
91 Pahlberg Niko A TMK KTM 00:23:41
91 Turto Tino A TMK Yamaha 00:25:43
91 Pahlberg Niko A TMK KTM 00:24:00
91 Turto Tino A TMK Yamaha 00:25:33
91 Pahlberg Niko A TMK KTM 00:24:05
91 Turto Tino A TMK Yamaha 00:26:06
91 Pahlberg Niko A TMK KTM 00:24:22
93 Reijo Esa A SsMK KTM 00:00:00
93 Reijo Esa A SsMK KTM 00:24:31
93 Vornanen Johan A SsMK KTM 00:27:48
93 Reijo Esa A SsMK KTM 00:25:40
93 Vornanen Johan A SsMK KTM 00:28:21
93 Reijo Esa A SsMK KTM 00:26:31
93 Vornanen Johan A SsMK KTM 00:28:50
93 Reijo Esa A SsMK KTM 00:26:13
93 Vornanen Johan A SsMK KTM 00:30:17
93 Reijo Esa A SsMK KTM 00:26:44
94 Rönnqvist Kaj A HMK Yamaha 00:00:00
94 Rönnqvist Kaj A HMK Yamaha 00:27:33
94 Väärä Jarno A SsMK Yamaha 00:34:30
94 Rönnqvist Kaj A HMK Yamaha 00:27:41
94 Rönnqvist Kaj A HMK Yamaha 00:29:57
94 Väärä Jarno A SsMK Yamaha 00:34:39
94 Rönnqvist Kaj A HMK Yamaha 00:31:35
94 Väärä Jarno A SsMK Yamaha 00:41:55
94 Rönnqvist Kaj A HMK Yamaha 00:29:14
100 Kimari Aku B J-SMK KTM 00:00:00
100 Kimari Aku B J-SMK KTM 00:23:43
100 Kimari Aku B J-SMK KTM 00:24:46
100 Salmio Kalle B J-SMK KTM 00:24:03
100 Kimari Aku B J-SMK KTM 00:25:17
100 Salmio Kalle B J-SMK KTM 00:24:23
100 Kimari Aku B J-SMK KTM 00:25:15
100 Salmio Kalle B J-SMK KTM 00:25:16
100 Kimari Aku B J-SMK KTM 00:26:11
100 Salmio Kalle B J-SMK KTM 00:25:33
101 Nieminen Janne B J-SMK Kawasaki 00:00:00
101 Nieminen Janne B J-SMK Kawasaki 00:25:22
101 Savijärvi Topi B J-SMK KTM 00:24:25
101 Nieminen Janne B J-SMK Kawasaki 00:25:04
101 Savijärvi Topi B J-SMK KTM 00:24:33
101 Nieminen Janne B J-SMK Kawasaki 00:24:32
101 Savijärvi Topi B J-SMK KTM 00:25:33
101 Nieminen Janne B J-SMK Kawasaki 00:24:51
101 Savijärvi Topi B J-SMK KTM 00:26:40
101 Nieminen Janne B J-SMK Kawasaki 00:25:07
102 Heittola Jarkko B SsMK Husqvarna 00:00:00
102 Heittola Jarkko B SsMK Husqvarna 00:24:31
102 Naukkarinen Toni B SsMK Yamaha 00:24:57
102 Heittola Jarkko B SsMK Husqvarna 00:24:55
102 Naukkarinen Toni B SsMK Yamaha 00:26:12
102 Heittola Jarkko B SsMK Husqvarna 00:25:18
102 Naukkarinen Toni B SsMK Yamaha 00:25:45
102 Heittola Jarkko B SsMK Husqvarna 00:26:15
102 Naukkarinen Toni B SsMK Yamaha 00:26:00
102 Heittola Jarkko B SsMK Husqvarna 00:26:07
103 Ristamäki Juha B KaMoKe KTM 00:00:00
103 Ristamäki Juha B KaMoKe KTM 00:23:19
103 Virtanen Mika B KaMoKe Honda 00:23:49
103 Ristamäki Juha B KaMoKe KTM 00:24:13
103 Virtanen Mika B KaMoKe Honda 00:24:21
103 Ristamäki Juha B KaMoKe KTM 00:24:13
103 Virtanen Mika B KaMoKe Honda 00:24:40
103 Ristamäki Juha B KaMoKe KTM 00:24:38
103 Virtanen Mika B KaMoKe Honda 00:25:07
103 Ristamäki Juha B KaMoKe KTM 00:26:00
104 Heikkonen Jussi B HlMK KTM 00:00:00
104 Heikkonen Jussi B HlMK KTM 00:23:42
104 Heikkonen Timo B HlMK KTM 00:25:08
104 Heikkonen Jussi B HlMK KTM 00:23:45
104 Heikkonen Timo B HlMK KTM 00:25:20
104 Heikkonen Jussi B HlMK KTM 00:23:50
104 Heikkonen Timo B HlMK KTM 00:28:00
104 Heikkonen Jussi B HlMK KTM 00:24:19
104 Heikkonen Timo B HlMK KTM 00:28:06
104 Heikkonen Jussi B HlMK KTM 00:25:03
105 Haapasalo Ville B SsMK KTM 00:00:00
105 Haapasalo Ville B SsMK KTM 00:23:03
105 Hurmeranta Sami B HeMK KTM 00:26:20
105 Haapasalo Ville B SsMK KTM 00:24:00
105 Hurmeranta Sami B HeMK KTM 00:25:58
105 Haapasalo Ville B SsMK KTM 00:24:28
105 Hurmeranta Sami B HeMK KTM 00:26:46
105 Haapasalo Ville B SsMK KTM 00:24:51
105 Hurmeranta Sami B HeMK KTM 00:28:19
105 Haapasalo Ville B SsMK KTM 00:25:16
107 Vainio Joel B RaMK KTM 00:00:00
107 Luukkonen Riku B RaMK KTM 00:50:17
107 Vainio Joel B RaMK KTM 00:25:23
107 Luukkonen Riku B RaMK KTM 00:26:39
107 Vainio Joel B RaMK KTM 00:26:03
107 Luukkonen Riku B RaMK KTM 00:26:38
107 Vainio Joel B RaMK KTM 00:26:47
107 Luukkonen Riku B RaMK KTM 00:27:16
107 Vainio Joel B RaMK KTM 00:27:08
108 Karlsson Niko B MäntsMK KTM 00:00:00
108 Kyytsönen Tuomas B MäntsMK KTM 00:50:39
108 Karlsson Niko B MäntsMK KTM 00:25:10
108 Kyytsönen Tuomas B MäntsMK KTM 00:26:26
108 Karlsson Niko B MäntsMK KTM 00:25:43
108 Kyytsönen Tuomas B MäntsMK KTM 00:26:45
108 Karlsson Niko B MäntsMK KTM 00:26:35
108 Kyytsönen Tuomas B MäntsMK KTM 00:26:54
108 Karlsson Niko B MäntsMK KTM 00:26:47
109 Jordberg Tuukka B OriMK KTM 00:00:00
109 Jordberg Tuukka B OriMK KTM 00:24:40
109 Jordberg Tatu B OriMK KTM 00:25:48
109 Jordberg Tuukka B OriMK KTM 00:25:15
109 Jordberg Tatu B OriMK KTM 00:25:51
109 Jordberg Tuukka B OriMK KTM 00:25:53
109 Jordberg Tatu B OriMK KTM 00:26:18
109 Jordberg Tuukka B OriMK KTM 00:26:39
109 Jordberg Tatu B OriMK KTM 00:27:05
109 Jordberg Tuukka B OriMK KTM 00:26:50
110 Mäkinen Mikko B SsMK KTM 00:00:00
110 Mäkinen Mikko B SsMK KTM 00:23:40
110 Rämö Mika B SsMK KTM 00:25:36
110 Mäkinen Mikko B SsMK KTM 00:24:37
110 Rämö Mika B SsMK KTM 00:25:26
110 Mäkinen Mikko B SsMK KTM 00:24:35
110 Rämö Mika B SsMK KTM 00:25:32
110 Mäkinen Mikko B SsMK KTM 00:25:15
110 Rämö Mika B SsMK KTM 00:25:47
110 Mäkinen Mikko B SsMK KTM 00:27:01
111 Vierula Marko B SsMK KTM 00:00:00
111 Vierula Marko B SsMK KTM 00:25:59
111 Nivala Ville B SsMK KTM 00:25:14
111 Vierula Marko B SsMK KTM 00:26:33
111 Nivala Ville B SsMK KTM 00:25:38
111 Vierula Marko B SsMK KTM 00:27:37
111 Nivala Ville B SsMK KTM 00:26:38
111 Vierula Marko B SsMK KTM 00:28:00
111 Nivala Ville B SsMK KTM 00:26:28
111 Nivala Ville B SsMK KTM 00:27:00
113 Pekkola Jani B HlMK Husqvarna 00:00:00
113 Pekkola Jani B HlMK Husqvarna 00:24:57
113 Väisänen Tapani B RiMPKK Husqvarna 00:25:52
113 Pekkola Jani B HlMK Husqvarna 00:26:22
113 Väisänen Tapani B RiMPKK Husqvarna 00:26:30
113 Pekkola Jani B HlMK Husqvarna 00:27:40
113 Väisänen Tapani B RiMPKK Husqvarna 00:26:48
113 Pekkola Jani B HlMK Husqvarna 00:28:09
113 Väisänen Tapani B RiMPKK Husqvarna 00:27:10
113 Pekkola Jani B HlMK Husqvarna 00:30:39
114 Nordman Tom B VMK KTM 00:00:00
114 Nordman Tom B VMK KTM 00:24:47
114 Katila Jarkko B VMK Honda 00:24:56
114 Nordman Tom B VMK KTM 00:25:55
114 Katila Jarkko B VMK Honda 00:25:48
114 Nordman Tom B VMK KTM 00:27:12
114 Katila Jarkko B VMK Honda 00:25:39
114 Nordman Tom B VMK KTM 00:27:03
114 Katila Jarkko B VMK Honda 00:25:34
114 Nordman Tom B VMK KTM 00:27:15
115 Turpeinen Tapio B TuMK TM 00:00:00
115 Turpeinen Tapio B TuMK TM 00:26:52
115 Harinen Mikko B PiMoKe Honda 00:26:09
115 Turpeinen Tapio B TuMK TM 00:27:27
115 Harinen Mikko B PiMoKe Honda 00:27:11
115 Turpeinen Tapio B TuMK TM 00:27:24
115 Harinen Mikko B PiMoKe Honda 00:26:36
115 Turpeinen Tapio B TuMK TM 00:27:47
115 Harinen Mikko B PiMoKe Honda 00:26:41
115 Turpeinen Tapio B TuMK TM 00:28:20
116 Puhakainen Sami B HlMK Husqvarna 00:00:00
116 Puhakainen Sami B HlMK Husqvarna 00:25:38
116 Saastamoinen Samppa B HlMK KTM 00:25:36
116 Puhakainen Sami B HlMK Husqvarna 00:26:57
116 Saastamoinen Samppa B HlMK KTM 00:25:45
116 Puhakainen Sami B HlMK Husqvarna 00:27:38
116 Saastamoinen Samppa B HlMK KTM 00:25:46
116 Puhakainen Sami B HlMK Husqvarna 00:28:18
116 Saastamoinen Samppa B HlMK KTM 00:27:17
116 Saastamoinen Samppa B HlMK KTM 00:27:40
117 Laankoski Lassi B KaMoKe KTM 00:00:00
117 Laankoski Lassi B KaMoKe KTM 00:25:15
117 Lämsä Sakari B KaMoKe KTM 00:26:01
117 Laankoski Lassi B KaMoKe KTM 00:26:17
117 Lämsä Sakari B KaMoKe KTM 00:25:23
117 Laankoski Lassi B KaMoKe KTM 00:27:29
117 Lämsä Sakari B KaMoKe KTM 00:25:24
117 Laankoski Lassi B KaMoKe KTM 00:28:18
117 Lämsä Sakari B KaMoKe KTM 00:25:36
117 Laankoski Lassi B KaMoKe KTM 00:28:59
118 Vickholm Tomas B OriMK KTM 00:00:00
118 Vickholm Tomas B OriMK KTM 00:25:16
118 Holm Tero B OriMK KTM 00:26:53
118 Vickholm Tomas B OriMK KTM 00:26:17
118 Holm Tero B OriMK KTM 00:26:43
118 Vickholm Tomas B OriMK KTM 00:26:46
118 Holm Tero B OriMK KTM 00:27:22
118 Vickholm Tomas B OriMK KTM 00:26:35
118 Holm Tero B OriMK KTM 00:28:12
118 Vickholm Tomas B OriMK KTM 00:30:23
119 Olenius Tommi B SiMK Husaberg 00:00:00
119 Olenius Tommi B SiMK Husaberg 00:24:15
119 Peitsoma Jani B SiMK Husaberg 00:25:13
119 Olenius Tommi B SiMK Husaberg 00:26:21
119 Peitsoma Jani B SiMK Husaberg 00:25:45
119 Olenius Tommi B SiMK Husaberg 00:26:14
119 Peitsoma Jani B SiMK Husaberg 00:26:21
119 Olenius Tommi B SiMK Husaberg 00:27:36
119 Peitsoma Jani B SiMK Husaberg 00:26:33
119 Olenius Tommi B SiMK Husaberg 00:27:59
120 Mäkelä Timo B RiMPKK KTM 00:00:00
120 Mäkelä Timo B RiMPKK KTM 00:25:47
120 Laitiola Jukka B RiMPKK KTM 00:25:35
120 Mäkelä Timo B RiMPKK KTM 00:26:14
120 Laitiola Jukka B RiMPKK KTM 00:26:37
120 Mäkelä Timo B RiMPKK KTM 00:26:49
120 Laitiola Jukka B RiMPKK KTM 00:26:31
120 Mäkelä Timo B RiMPKK KTM 00:29:36
120 Laitiola Jukka B RiMPKK KTM 00:27:20
120 Mäkelä Timo B RiMPKK KTM 00:28:37
121 Hakola Harri B HyMK KTM 00:00:00
121 Hakola Harri B HyMK KTM 00:23:57
121 Rauos Juha B KMC KTM 00:25:15
121 Hakola Harri B HyMK KTM 00:24:50
121 Rauos Juha B KMC KTM 00:25:09
121 Hakola Harri B HyMK KTM 00:25:35
121 Rauos Juha B KMC KTM 00:25:44
121 Hakola Harri B HyMK KTM 00:26:02
121 Rauos Juha B KMC KTM 00:27:53
121 Hakola Harri B HyMK KTM 00:25:56
122 Karppinen Atte B TamMC KTM 00:00:00
122 Karppinen Atte B TamMC KTM 00:24:39
122 Karppinen Reijo B KaMoKe KTM 00:26:07
122 Karppinen Atte B TamMC KTM 00:25:16
122 Karppinen Reijo B KaMoKe KTM 00:26:32
122 Karppinen Atte B TamMC KTM 00:26:18
122 Karppinen Reijo B KaMoKe KTM 00:26:26
122 Karppinen Atte B TamMC KTM 00:27:09
122 Karppinen Reijo B KaMoKe KTM 00:27:21
123 Holmström Jussi B K-SMK Husqvarna 00:00:00
123 Holmström Jussi B K-SMK Husqvarna 00:25:17
123 Kirjavainen Harri B K-SMK KTM 00:25:48
123 Holmström Jussi B K-SMK Husqvarna 00:26:54
123 Kirjavainen Harri B K-SMK KTM 00:25:43
123 Holmström Jussi B K-SMK Husqvarna 00:26:52
123 Kirjavainen Harri B K-SMK KTM 00:26:40
123 Holmström Jussi B K-SMK Husqvarna 00:28:19
123 Kirjavainen Harri B K-SMK KTM 00:27:10
123 Holmström Jussi B K-SMK Husqvarna 00:29:00
124 JortikkaTuomo B SiMK Gas Gas 00:00:00
124 JortikkaTuomo B SiMK Gas Gas 00:24:53
124 Jortikka Antti B SiMK KTM 00:26:48
124 JortikkaTuomo B SiMK Gas Gas 00:26:23
124 Jortikka Antti B SiMK KTM 00:27:18
124 JortikkaTuomo B SiMK Gas Gas 00:26:25
124 Jortikka Antti B SiMK KTM 00:27:18
124 JortikkaTuomo B SiMK Gas Gas 00:27:08
124 Jortikka Antti B SiMK KTM 00:29:16
124 JortikkaTuomo B SiMK Gas Gas 00:27:46
125 Sirenius Jukka B NRT KTM 00:00:00
125 Sirenius Jukka B NRT KTM 00:26:22
125 Huolman Markku B NRT KTM 00:28:39
125 Sirenius Jukka B NRT KTM 00:26:29
125 Huolman Markku B NRT KTM 00:28:38
126 Rönnqvist Leo B KeMS Yamaha 00:00:00
126 Rönnqvist Leo B KeMS Yamaha 00:27:17
126 Laurila Petri B TuMK Yamaha 00:26:15
126 Rönnqvist Leo B KeMS Yamaha 00:27:25
126 Laurila Petri B TuMK Yamaha 00:27:27
126 Rönnqvist Leo B KeMS Yamaha 00:26:56
126 Laurila Petri B TuMK Yamaha 00:27:07
126 Rönnqvist Leo B KeMS Yamaha 00:27:18
126 Laurila Petri B TuMK Yamaha 00:28:02
126 Rönnqvist Leo B KeMS Yamaha 00:27:08
128 Mäkinen Oskari B J-SMK Kawasaki 00:00:00
128 Mäkinen Oskari B J-SMK Kawasaki 00:24:21
128 Virtanen Jesse B J-SMK KTM 00:24:59
128 Mäkinen Oskari B J-SMK Kawasaki 00:24:51
128 Virtanen Jesse B J-SMK KTM 00:25:28
128 Mäkinen Oskari B J-SMK Kawasaki 00:25:47
128 Virtanen Jesse B J-SMK KTM 00:25:38
128 Virtanen Jesse B J-SMK KTM 00:25:34
128 Mäkinen Oskari B J-SMK Kawasaki 00:26:08
128 Virtanen Jesse B J-SMK KTM 00:25:32
129 Koskinen Janne B HMK KTM 00:00:00
129 Koskinen Janne B HMK KTM 00:24:24
129 Sundholm Sami B HMK Honda 00:27:40
129 Koskinen Janne B HMK KTM 00:25:26
129 Sundholm Sami B HMK Honda 00:27:34
129 Koskinen Janne B HMK KTM 00:25:22
129 Sundholm Sami B HMK Honda 00:28:27
129 Koskinen Janne B HMK KTM 00:28:11
129 Sundholm Sami B HMK Honda 00:29:47
129 Koskinen Janne B HMK KTM 00:26:01
130 Lehtonen Pauli B OriMK KTM 00:00:00
130 Lehtonen Pauli B OriMK KTM 00:25:11
130 Kilpinen Jani B TervasMK KTM 00:26:03
130 Lehtonen Pauli B OriMK KTM 00:26:04
130 Kilpinen Jani B TervasMK KTM 00:27:12
130 Lehtonen Pauli B OriMK KTM 00:28:14
130 Kilpinen Jani B TervasMK KTM 00:26:25
130 Lehtonen Pauli B OriMK KTM 00:29:23
130 Kilpinen Jani B TervasMK KTM 00:27:48
130 Lehtonen Pauli B OriMK KTM 00:26:56
131 Viitanen Ilkka B Reind KTM 00:00:00
131 Viitanen Ilkka B Reind KTM 00:25:39
131 Viik Marko B Reind KTM 00:27:32
131 Viitanen Ilkka B Reind KTM 00:26:10
131 Viik Marko B Reind KTM 00:28:09
131 Viitanen Ilkka B Reind KTM 00:26:33
131 Viik Marko B Reind KTM 00:28:41
131 Viitanen Ilkka B Reind KTM 00:27:14
131 Viik Marko B Reind KTM 00:28:50
131 Viitanen Ilkka B Reind KTM 00:28:12
132 Koivunen Marko B TMK KTM 00:00:00
132 Kivimäki Tommi B TMK KTM 00:28:12
132 Koivunen Marko B TMK KTM 00:27:07
132 Kivimäki Tommi B TMK KTM 00:27:28
132 Koivunen Marko B TMK KTM 00:27:37
132 Kivimäki Tommi B TMK KTM 00:28:07
132 Koivunen Marko B TMK KTM 00:28:10
132 Kivimäki Tommi B TMK KTM 00:27:47
132 Koivunen Marko B TMK KTM 00:28:27
133 Koivula Janne B PirMM TM 00:00:00
133 Alho Vesa B KaMoKe KTM 00:30:08
133 Koivula Janne B PirMM TM 00:28:20
133 Alho Vesa B KaMoKe KTM 00:31:19
133 Koivula Janne B PirMM TM 00:28:14
133 Alho Vesa B KaMoKe KTM 00:31:38
133 Koivula Janne B PirMM TM 00:28:36
133 Alho Vesa B KaMoKe KTM 00:31:23
134 Norvasto Timo B KaMoKe KTM 00:00:00
134 Norvasto Mikko B KaMoKe KTM 00:26:41
134 Norvasto Timo B KaMoKe KTM 00:28:25
134 Norvasto Mikko B KaMoKe KTM 00:28:21
134 Norvasto Timo B KaMoKe KTM 00:31:04
135 Ylönen Lassi B SsMK KTM 00:00:00
135 Jauhiainen Tapani B SsMK KTM 00:28:18
135 Ylönen Lassi B SsMK KTM 00:26:28
135 Jauhiainen Tapani B SsMK KTM 00:29:43
135 Ylönen Lassi B SsMK KTM 00:27:16
135 Jauhiainen Tapani B SsMK KTM 00:30:08
135 Ylönen Lassi B SsMK KTM 00:27:12
135 Jauhiainen Tapani B SsMK KTM 00:31:02
135 Ylönen Lassi B SsMK KTM 00:27:01
136 Brunou Ari B MäntsMK Husqvarna 00:00:00
136 Heinonen Erkki B MäntsMK Husqvarna 00:26:02
136 Brunou Ari B MäntsMK Husqvarna 00:25:47
136 Heinonen Erkki B MäntsMK Husqvarna 00:26:29
136 Brunou Ari B MäntsMK Husqvarna 00:26:04
136 Heinonen Erkki B MäntsMK Husqvarna 00:26:45
136 Brunou Ari B MäntsMK Husqvarna 00:26:27
136 Heinonen Erkki B MäntsMK Husqvarna 00:27:18
136 Brunou Ari B MäntsMK Husqvarna 00:26:44
137 Karjalainen Risto B OriMK KTM 00:00:00
137 Karjalainen Pekka B OriMK KTM 00:28:53
137 Karjalainen Risto B OriMK KTM 00:27:19
137 Karjalainen Pekka B OriMK KTM 00:29:44
137 Karjalainen Risto B OriMK KTM 00:28:07
137 Karjalainen Pekka B OriMK KTM 00:29:27
137 Karjalainen Risto B OriMK KTM 00:29:02
137 Karjalainen Pekka B OriMK KTM 00:29:19
138 Kukkurainen Niko B P-KMK KTM 00:00:00
138 Kasslin Jarno B P-KMK KTM 00:26:32
138 Kukkurainen Niko B P-KMK KTM 00:25:04
138 Kasslin Jarno B P-KMK KTM 00:26:32
138 Kukkurainen Niko B P-KMK KTM 00:25:57
138 Kasslin Jarno B P-KMK KTM 00:26:44
138 Kukkurainen Niko B P-KMK KTM 00:26:44
138 Kasslin Jarno B P-KMK KTM 00:26:38
138 Kukkurainen Niko B P-KMK KTM 00:27:05
139 Tanskanen Jukka B KTM SsMK 00:00:00
139 Tanskanen Jukka B KTM SsMK 00:28:24
139 Tanskanen Ville B KTM SsMK 00:32:26
139 Tanskanen Jukka B KTM SsMK 00:29:22
139 Tanskanen Ville B KTM SsMK 00:35:38
139 Tanskanen Jukka B KTM SsMK 00:29:58
139 Tanskanen Ville B KTM SsMK 00:34:50
139 Tanskanen Jukka B KTM SsMK 00:31:54
36 Pessi Joonas B KaMoKe KTM 00:00:00
36 Pessi Joonas B KaMoKe KTM 00:26:38
36 Helo Ville B KaMoKe Huqsvarna 00:38:53
36 Pessi Joonas B KaMoKe KTM 00:27:59
36 Helo Ville B KaMoKe Huqsvarna 01:07:01
36 Pessi Joonas B KaMoKe KTM 00:34:21
36 Pessi Joonas B KaMoKe KTM 00:31:03
95 Tuomi Janne B MäntsMK KTM 00:00:00
95 Tuomi Janne B MäntsMK KTM 00:23:37
95 Mellin Miko B MäntsMK KTM 00:24:23
95 Tuomi Janne B MäntsMK KTM 00:24:32
95 Mellin Miko B MäntsMK KTM 00:24:46
95 Tuomi Janne B MäntsMK KTM 00:24:56
95 Mellin Miko B MäntsMK KTM 00:24:36
95 Tuomi Janne B MäntsMK KTM 00:26:13
95 Mellin Miko B MäntsMK KTM 00:24:47
95 Tuomi Janne B MäntsMK KTM 00:26:24
96 Enjala Sasu B KeMS Honda 00:00:00
96 Enjala Sasu B KeMS Honda 00:23:18
96 Tirkkonen Juha-Pekka B KeMS Suzuki 00:23:36
96 Enjala Sasu B KeMS Honda 00:24:22
96 Tirkkonen Juha-Pekka B KeMS Suzuki 00:24:07
96 Enjala Sasu B KeMS Honda 00:24:43
96 Tirkkonen Juha-Pekka B KeMS Suzuki 00:23:57
96 Enjala Sasu B KeMS Honda 00:24:39
96 Tirkkonen Juha-Pekka B KeMS Suzuki 00:24:49
96 Enjala Sasu B KeMS Honda 00:25:13
97 Vesterinen Janne B KeMS Yamaha 00:00:00
97 Vesterinen Janne B KeMS Yamaha 00:23:22
97 Wessman Mika B KeMS Yamaha 00:24:00
97 Vesterinen Janne B KeMS Yamaha 00:24:32
97 Wessman Mika B KeMS Yamaha 00:23:55
97 Vesterinen Janne B KeMS Yamaha 00:24:07
97 Wessman Mika B KeMS Yamaha 00:24:47
97 Vesterinen Janne B KeMS Yamaha 00:24:21
97 Wessman Mika B KeMS Yamaha 00:24:57
97 Vesterinen Janne B KeMS Yamaha 00:24:24
98 Kärkkäinen Sami B RCK KTM 00:00:00
98 Kärkkäinen Sami B RCK KTM 00:23:32
98 Kaivolainen Marko B RCK KTM 00:25:03
98 Kärkkäinen Sami B RCK KTM 00:24:39
98 Kaivolainen Marko B RCK KTM 00:24:56
98 Kärkkäinen Sami B RCK KTM 00:24:33
98 Kaivolainen Marko B RCK KTM 00:24:39
98 Kärkkäinen Sami B RCK KTM 00:25:14
98 Kaivolainen Marko B RCK KTM 00:24:48
98 Kärkkäinen Sami B RCK KTM 00:25:40
99 Talvinen Henri B J-SMK Kawasaki 00:00:00
99 Talvinen Henri B J-SMK Kawasaki 00:23:55
99 Pesonen Jari B J-SMK Kawasaki 00:25:10
99 Talvinen Henri B J-SMK Kawasaki 00:24:52
99 Pesonen Jari B J-SMK Kawasaki 00:25:23
99 Talvinen Henri B J-SMK Kawasaki 00:24:44
99 Pesonen Jari B J-SMK Kawasaki 00:26:03
99 Talvinen Henri B J-SMK Kawasaki 00:25:29
99 Pesonen Jari B J-SMK Kawasaki 00:26:17
99 Talvinen Henri B J-SMK Kawasaki 00:25:12
18 Mäkinen Otto C MSMK KTM 00:00:00
18 Mäkinen Otto C MSMK KTM 00:24:14
18 Rasinen Jarkko C MSMK Husqvarna 00:25:35
18 Mäkinen Otto C MSMK KTM 00:25:09
18 Rasinen Jarkko C MSMK Husqvarna 00:26:07
18 Mäkinen Otto C MSMK KTM 00:25:37
18 Rasinen Jarkko C MSMK Husqvarna 00:26:22
19 Havento Jukka C KarkMK Gas Gas 00:00:00
19 Havento Jukka C KarkMK Gas Gas 00:25:36
19 Hartikainen Timo C HMK KTM 00:24:02
19 Havento Jukka C KarkMK Gas Gas 00:25:57
19 Hartikainen Timo C HMK KTM 00:24:45
19 Havento Jukka C KarkMK Gas Gas 00:27:40
19 Hartikainen Timo C HMK KTM 00:24:43
20 Lundberg Pauli C HeMK KTM 00:00:00
20 Lundberg Pauli C HeMK KTM 00:25:58
20 Huilla Jouko C LahMS KTM 00:25:55
20 Lundberg Pauli C HeMK KTM 00:26:27
20 Huilla Jouko C LahMS KTM 00:26:42
20 Lundberg Pauli C HeMK KTM 00:26:46
20 Huilla Jouko C LahMS KTM 00:25:54
21 Rantanen Petri C HeMK KTM 00:00:00
21 Rantanen Petri C HeMK KTM 00:23:21
21 Virtanen Janne C HeMK KTM 00:25:20
21 Rantanen Petri C HeMK KTM 00:23:52
21 Virtanen Janne C HeMK KTM 00:24:26
21 Rantanen Petri C HeMK KTM 00:24:14
21 Virtanen Janne C HeMK KTM 00:24:27
22 Gönroos Kari C TuMK Honda 00:00:00
22 Gönroos Kari C TuMK Honda 00:26:10
22 Pajari Kari C HMK Suzuki 00:26:12
22 Gönroos Kari C TuMK Honda 00:27:10
22 Pajari Kari C HMK Suzuki 00:26:44
22 Gönroos Kari C TuMK Honda 00:26:40
22 Pajari Kari C HMK Suzuki 00:26:46
23 Jääskeläinen Ari C OriMK KTM 00:00:00
23 Jääskeläinen Ari C OriMK KTM 00:25:01
23 Vainio Juha C OriMK KTM 00:26:52
23 Jääskeläinen Ari C OriMK KTM 00:29:02
23 Vainio Juha C OriMK KTM 00:27:09
23 Jääskeläinen Ari C OriMK KTM 00:26:45
23 Vainio Juha C OriMK KTM 00:27:55
24 Tamminiemi Marko C MSMK KTM 00:00:00
24 Tamminiemi Marko C MSMK KTM 00:24:52
24 Liimatainen Ari C MSMK Honda 00:25:41
24 Tamminiemi Marko C MSMK KTM 00:25:30
24 Liimatainen Ari C MSMK Honda 00:25:39
24 Tamminiemi Marko C MSMK KTM 00:25:46
24 Liimatainen Ari C MSMK Honda 00:25:47
25 Karhu Seppo C K-SMK KTM 00:00:00
25 Karhu Seppo C K-SMK KTM 00:23:32
25 Halme Janne C K-SMK KTM 00:25:03
25 Karhu Seppo C K-SMK KTM 00:24:06
25 Halme Janne C K-SMK KTM 00:25:02
25 Karhu Seppo C K-SMK KTM 00:24:52
25 Halme Janne C K-SMK KTM 00:25:13
26 Kalatie Ilmo C KarkMK Honda 00:00:00
26 Kalatie Ilmo C KarkMK Honda 00:26:01
26 Lahti Timo C KarkMK KTM 00:26:30
26 Kalatie Ilmo C KarkMK Honda 00:27:17
26 Lahti Timo C KarkMK KTM 00:26:43
26 Kalatie Ilmo C KarkMK Honda 00:27:32
26 Lahti Timo C KarkMK KTM 00:26:56
27 Jaatinen Juuso C SiMK KTM 00:00:00
27 Jaatinen Juuso C SiMK KTM 00:24:36
27 Degerholm Mikko C SiMK Gas Gas 00:27:02
27 Jaatinen Juuso C SiMK KTM 00:25:41
27 Degerholm Mikko C SiMK Gas Gas 00:27:51
27 Jaatinen Juuso C SiMK KTM 00:26:23
27 Degerholm Mikko C SiMK Gas Gas 00:28:35
28 Sillanpää Esa C HMK Honda 00:00:00
28 Sillanpää Esa C HMK Honda 00:24:37
28 Savolainen Sakari C VMK KTM 00:26:40
28 Sillanpää Esa C HMK Honda 00:25:33
28 Savolainen Sakari C VMK KTM 00:26:53
28 Sillanpää Esa C HMK Honda 00:25:43
28 Savolainen Sakari C VMK KTM 00:27:12
29 Lailio Jukka C NjMK KTM 00:00:00
29 Lailio Jukka C NjMK KTM 00:26:19
29 Asula Mika C NjMK KTM 00:30:44
30 Tanskanen Jaakko C P-KMK KTM 00:00:00
30 Tanskanen Jaakko C P-KMK KTM 00:24:00
30 Määttä Jyrki C P-KMK KTM 00:26:10
30 Tanskanen Jaakko C P-KMK KTM 00:25:56
30 Määttä Jyrki C P-KMK KTM 00:25:13
30 Tanskanen Jaakko C P-KMK KTM 00:26:25
30 Määttä Jyrki C P-KMK KTM 00:26:16
32 Ylä-Kujala Niklas C KarMK KTM 00:00:00
32 Ylä-Kujala Niklas C KarMK KTM 00:25:46
32 Vahteri Marko C KarMK KTM 00:26:22
32 Ylä-Kujala Niklas C KarMK KTM 00:28:11
32 Vahteri Marko C KarMK KTM 00:27:15
32 Ylä-Kujala Niklas C KarMK KTM 00:28:29
32 Vahteri Marko C KarMK KTM 00:27:06
33 Virtanen Marko C EMK KTM 00:00:00
33 Virtanen Marko C EMK KTM 00:24:01
33 Herola Pekko C EMK Yamaha 00:25:45
33 Virtanen Marko C EMK KTM 00:25:18
33 Herola Pekko C EMK Yamaha 00:26:58
33 Virtanen Marko C EMK KTM 00:26:19
33 Herola Pekko C EMK Yamaha 00:27:40
34 Löytty Petri C OriMK Yamaha 00:00:00
34 Löytty Petri C OriMK Yamaha 00:30:27
34 Syyli Pasi C VMK KTM 00:25:49
34 Löytty Petri C OriMK Yamaha 00:26:24
34 Syyli Pasi C VMK KTM 00:27:53
35 Volanen Janne C HMPK Gas Gas 00:00:00
35 Volanen Janne C HMPK Gas Gas 00:27:13
35 Lipponen Risto C HMK Yamaha 00:29:00
35 Volanen Janne C HMPK Gas Gas 00:27:45
35 Lipponen Risto C HMK Yamaha 00:30:16
35 Volanen Janne C HMPK Gas Gas 00:28:02
35 Lipponen Risto C HMK Yamaha 00:29:15
37 Rantala Ilkka C HMK KTM 00:00:00
37 Rantala Ilkka C HMK KTM 00:26:32
37 Matsi Pasi C HMK Husqvarna 00:28:07
37 Rantala Ilkka C HMK KTM 00:27:30
37 Matsi Pasi C HMK Husqvarna 00:29:11
37 Rantala Ilkka C HMK KTM 00:27:36
37 Matsi Pasi C HMK Husqvarna 00:27:39
38 Skofelt Hermanni C OriToive KTM 00:00:00
38 Skofelt Hermanni C OriToive KTM 00:26:05
38 Mälly Marko C OriToive KTM 00:31:16
38 Skofelt Hermanni C OriToive KTM 00:27:16
38 Mälly Marko C OriToive KTM 00:32:36
38 Skofelt Hermanni C OriToive KTM 00:27:33
38 Mälly Marko C OriToive KTM 00:30:25
39 Rinkinen Pekka C KeMS Gas Gas 00:00:00
39 Rinkinen Pekka C KeMS Gas Gas 00:25:58
39 Längman Jussi C KeMS KTM 00:25:54
39 Rinkinen Pekka C KeMS Gas Gas 00:26:59
39 Längman Jussi C KeMS KTM 00:28:16
39 Rinkinen Pekka C KeMS Gas Gas 00:29:53
39 Längman Jussi C KeMS KTM 00:26:34
40 Saarinen Jari C SyMK KTM 00:00:00
40 Saarinen Jari C SyMK KTM 00:25:41
40 Saksala Riku C SyMK KTM 00:26:57
40 Saarinen Jari C SyMK KTM 00:26:27
40 Saksala Riku C SyMK KTM 00:27:06
40 Saarinen Jari C SyMK KTM 00:27:18
40 Saksala Riku C SyMK KTM 00:29:00
41 Aalto Ville C MäntsMK KTM 00:00:00
41 Aalto Ville C MäntsMK KTM 00:25:51
41 Sivula Paavo C MäntsMK Husqvarna 00:26:39
41 Aalto Ville C MäntsMK KTM 00:25:55
41 Sivula Paavo C MäntsMK Husqvarna 00:25:44
41 Aalto Ville C MäntsMK KTM 00:26:27
41 Sivula Paavo C MäntsMK Husqvarna 00:25:43
42 Oksanen Tuomo C SsMK KTM 00:00:00
42 Oksanen Tuomo C SsMK KTM 00:28:45
42 Lehtonen Jarmo C SsMK KTM 00:28:28
42 Oksanen Tuomo C SsMK KTM 00:28:55
42 Lehtonen Jarmo C SsMK KTM 00:29:39
42 Oksanen Tuomo C SsMK KTM 00:27:57
42 Lehtonen Jarmo C SsMK KTM 00:31:06
43 Liimatainen Jarmo C HMK KTM 00:00:00
43 Liimatainen Jarmo C HMK KTM 00:26:30
43 Koskenperä Mika C VMK KTM 00:27:52
43 Liimatainen Jarmo C HMK KTM 00:28:23
43 Koskenperä Mika C VMK KTM 00:27:36
43 Liimatainen Jarmo C HMK KTM 00:26:54
43 Koskenperä Mika C VMK KTM 00:27:57
44 Koukkula Petri C RiMPKK KTM 00:00:00
44 Koukkula Petri C RiMPKK KTM 00:27:08
44 Lahtinen Ilpo C RiMPKK KTM 00:25:32
44 Koukkula Petri C RiMPKK KTM 00:29:46
44 Lahtinen Ilpo C RiMPKK KTM 00:25:21
44 Koukkula Petri C RiMPKK KTM 00:28:25
44 Lahtinen Ilpo C RiMPKK KTM 00:26:13
45 Sivula Jari C MäntsMK Husqvarna 00:00:00
45 Sivula Jari C MäntsMK Husqvarna 00:26:50
45 Westermark Juha C MäntsMK Husqvarna 00:27:55
45 Sivula Jari C MäntsMK Husqvarna 00:28:04
45 Westermark Juha C MäntsMK Husqvarna 00:28:14
45 Sivula Jari C MäntsMK Husqvarna 00:29:50
45 Westermark Juha C MäntsMK Husqvarna 00:28:17
46 Taavila Timo C SsMK KTM 00:00:00
46 Taavila Timo C SsMK KTM 00:29:46
46 Riihilahti Tuomo C SsMK Husqvarna 00:28:39
46 Taavila Timo C SsMK KTM 00:30:33
46 Riihilahti Tuomo C SsMK Husqvarna 00:29:14
46 Taavila Timo C SsMK KTM 00:31:21
46 Riihilahti Tuomo C SsMK Husqvarna 00:29:57
47 Lähde Teemu C HeMK KTM 00:00:00
47 Lähde Teemu C HeMK KTM 00:25:46
47 Alatalo Teemu C HeMK Husqvarna 00:28:25
47 Lähde Teemu C HeMK KTM 00:27:00
47 Alatalo Teemu C HeMK Husqvarna 00:28:22
47 Lähde Teemu C HeMK KTM 00:27:00
47 Alatalo Teemu C HeMK Husqvarna 00:27:43
48 Naulapää Heikki C KeMS KTM 00:00:00
48 Naulapää Heikki C KeMS KTM 00:28:38
48 Aromaa Juha C VMK Yamaha 00:27:07
48 Naulapää Heikki C KeMS KTM 00:29:15
48 Aromaa Juha C VMK Yamaha 00:27:54
48 Naulapää Heikki C KeMS KTM 00:31:39
48 Aromaa Juha C VMK Yamaha 00:27:12
50 Immonen Mika C MäntsMK KTM 00:00:00
50 Immonen Mika C MäntsMK KTM 00:28:27
50 Lahti Keijo C MäntsMK Gas Gas 00:34:39
50 Immonen Mika C MäntsMK KTM 00:32:13
50 Lahti Keijo C MäntsMK Gas Gas 00:34:28
50 Immonen Mika C MäntsMK KTM 00:39:20
50 Lahti Keijo C MäntsMK Gas Gas 00:31:21
51 Nikula Marko C RaMK KTM 00:00:00
51 Nikula Marko C RaMK KTM 00:25:51
51 Hurme Jouni C RaMK KTM 00:26:10
51 Nikula Marko C RaMK KTM 00:26:19
51 Hurme Jouni C RaMK KTM 00:26:22
51 Nikula Marko C RaMK KTM 00:26:41
51 Hurme Jouni C RaMK KTM 00:26:26
71 Kainulainen Jarkko C KaMoKe KTM 00:00:00
71 Kainulainen Jarkko C KaMoKe KTM 00:25:42
71 Hakola Manu C KaMoKe KTM 00:27:04
71 Kainulainen Jarkko C KaMoKe KTM 00:26:48
71 Hakola Manu C KaMoKe KTM 00:28:29
71 Kainulainen Jarkko C KaMoKe KTM 00:27:01
71 Hakola Manu C KaMoKe KTM 00:28:27
17 Ljunglin Charlotte D EMK Honda 00:00:00
17 Ljunglin Charlotte D EMK Honda 00:25:44
17 Nyqvist Marita D TuMK KTM 00:25:44
17 Ljunglin Charlotte D EMK Honda 00:27:01
17 Nyqvist Marita D TuMK KTM 00:26:46
17 Ljunglin Charlotte D EMK Honda 00:27:32
17 Nyqvist Marita D TuMK KTM 00:25:47
52 Heikkilä Hannu K RCK KTM 00:00:00
52 Heikkilä Hannu K RCK KTM 00:25:06
52 Kalliomäki Jouni K RCK KTM 00:25:45
52 Heikkilä Hannu K RCK KTM 00:25:51
52 Kalliomäki Jouni K RCK KTM 00:26:10
53 Kaartinen Heikki K KarMK KTM 00:00:00
53 Kaartinen Heikki K KarMK KTM 00:26:42
53 Lanki Matti K KarMK Honda 00:29:28
53 Kaartinen Heikki K KarMK KTM 00:27:53
53 Lanki Matti K KarMK Honda 00:30:10
54 Taakala Veijo K SiMK Yamaha 00:00:00
54 Taakala Veijo K SiMK Yamaha 00:26:28
54 Taakala Veijo K SiMK Yamaha 00:28:56
54 Yrjölä Esko K SiMK KTM 00:29:04
54 Yrjölä Esko K SiMK KTM 00:30:20
55 Lehtoranta Tapio K KarkMK KTM 00:00:00
55 Lehtoranta Tapio K KarkMK KTM 00:28:46
55 Ruonala Taneli K KarkMK KTM 00:27:28
55 Lehtoranta Tapio K KarkMK KTM 00:30:10
55 Ruonala Taneli K KarkMK KTM 00:27:49
56 Eiristö Esa K HyKoKe Gas Gas 00:00:00
56 Eiristö Esa K HyKoKe Gas Gas 00:30:15
56 Nyfors Jari K HyKoKe Gas Gas 00:28:58
56 Eiristö Esa K HyKoKe Gas Gas 00:37:00
56 Nyfors Jari K HyKoKe Gas Gas 00:29:32
57 Paldanius Jari K SiMK KTM 00:00:00
57 Paldanius Jari K SiMK KTM 00:35:21
57 Kiintonen Antti K KeMS KTM 00:33:40
57 Kiintonen Antti K KeMS KTM 00:59:42
58 Rantanen Pekka K RiMPKK KTM 00:00:00
58 Rantanen Pekka K RiMPKK KTM 00:28:05
58 Siltanen Jukka K KaMoKe KTM 00:32:40
58 Rantanen Pekka K RiMPKK KTM 00:30:51
58 Siltanen Jukka K KaMoKe KTM 00:34:19
59 Tonttila Jarkko K SsMK KTM 00:00:00
59 Tonttila Jarkko K SsMK KTM 00:28:16
59 Eskola Erkki K SsMK KTM 00:34:05
59 Tonttila Jarkko K SsMK KTM 00:28:48
59 Eskola Erkki K SsMK KTM 00:35:16
60 Malinen Tanja K RiMPKK Suzuki 00:00:00
60 Malinen Tanja K RiMPKK Suzuki 00:29:37
60 Luoto Vili K HyKoKe KTM 00:29:33
60 Malinen Tanja K RiMPKK Suzuki 00:30:28
60 Luoto Vili K HyKoKe KTM 00:28:31
61 Friman Sami K HyKoKe Gas Gas 00:00:00
61 Friman Sami K HyKoKe Gas Gas 00:26:53
61 Ranta Sami K HyKoKe KTM 00:28:01
61 Friman Sami K HyKoKe Gas Gas 00:27:16
61 Ranta Sami K HyKoKe KTM 00:27:43
62 Lekander Tomi K KarMK Honda 00:00:00
62 Lekander Tomi K KarMK Honda 00:32:48
62 Sievers Toni K KarMK Honda 00:31:18
62 Lekander Tomi K KarMK Honda 00:34:44
62 Sievers Toni K KarMK Honda 00:31:24
63 Saikkonen Pasi K PSM Yamaha 00:00:00
63 Saikkonen Pasi K PSM Yamaha 00:27:20
63 Seppänen Ari K PSM Yamaha 00:29:09
63 Saikkonen Pasi K PSM Yamaha 00:27:24
63 Seppänen Ari K PSM Yamaha 00:29:31
1 Viljakainen Pekka V SsMK Husqvarna 00:00:00
1 Viljakainen Pekka V SsMK Husqvarna 00:20:57
1 Nuuttila Juha V SsMK Husqvarna 00:22:40
1 Viljakainen Pekka V SsMK Husqvarna 00:21:47
1 Nuuttila Juha V SsMK Husqvarna 00:22:44
1 Viljakainen Pekka V SsMK Husqvarna 00:21:56
1 Nuuttila Juha V SsMK Husqvarna 00:23:13
10 Tikka Arto V RCK KTM 00:00:00
10 Tikka Arto V RCK KTM 00:24:43
10 Niinimäki Matti V RCK KTM 00:26:22
10 Tikka Arto V RCK KTM 00:24:25
10 Niinimäki Matti V RCK KTM 00:27:02
10 Tikka Arto V RCK KTM 00:24:45
10 Niinimäki Matti V RCK KTM 00:27:38
11 Nurminen Pauli V SsMK KTM 00:00:00
11 Nurminen Pauli V SsMK KTM 00:27:19
11 Olenius Kim V SiMK Husaberg 00:25:57
11 Nurminen Pauli V SsMK KTM 00:27:45
11 Olenius Kim V SiMK Husaberg 00:26:37
11 Nurminen Pauli V SsMK KTM 00:28:27
11 Olenius Kim V SiMK Husaberg 00:25:49
12 Punnonen Matti V VMK Honda 00:00:00
12 Punnonen Matti V VMK Honda 00:24:52
12 Tyllinen Tapio V VMK Honda 00:25:48
12 Punnonen Matti V VMK Honda 00:25:54
12 Tyllinen Tapio V VMK Honda 00:26:23
12 Punnonen Matti V VMK Honda 00:26:16
12 Tyllinen Tapio V VMK Honda 00:27:25
13 Pesonen Markku V MoMK KTM 00:00:00
13 Pesonen Markku V MoMK KTM 00:24:53
13 Mikkola Kari V MoMK KTM 00:25:52
13 Pesonen Markku V MoMK KTM 00:27:34
13 Mikkola Kari V MoMK KTM 00:25:25
13 Pesonen Markku V MoMK KTM 00:27:05
13 Mikkola Kari V MoMK KTM 00:25:01
14 Skofelt Lars V OriToive KTM 00:00:00
14 Skofelt Lars V OriToive KTM 00:26:12
14 Eronen Sakari V OriToive KTM 00:27:50
14 Skofelt Lars V OriToive KTM 00:27:41
14 Eronen Sakari V OriToive KTM 00:29:17
14 Skofelt Lars V OriToive KTM 00:26:52
14 Eronen Sakari V OriToive KTM 00:29:38
15 Virtanen Jorma V MäntsMK KTM 00:00:00
15 Virtanen Jorma V MäntsMK KTM 00:25:39
15 Salonen Juha V MäntsMK Husqvarna 00:27:51
15 Virtanen Jorma V MäntsMK KTM 00:27:15
15 Salonen Juha V MäntsMK Husqvarna 00:28:34
15 Virtanen Jorma V MäntsMK KTM 00:27:26
15 Salonen Juha V MäntsMK Husqvarna 00:29:13
16 Marjakaarto Juha V HyKoKe Husqvarna 00:00:00
16 Marjakaarto Juha V HyKoKe Husqvarna 00:27:29
16 Yliniemi Timo V HyKoKe Husqvarna 00:28:57
16 Marjakaarto Juha V HyKoKe Husqvarna 00:27:51
16 Yliniemi Timo V HyKoKe Husqvarna 00:29:14
16 Marjakaarto Juha V HyKoKe Husqvarna 00:27:47
16 Yliniemi Timo V HyKoKe Husqvarna 00:29:57
3 Koivusaari Tapio V HlMK KTM 00:00:00
3 Koivusaari Tapio V HlMK KTM 00:22:14
3 Kohilo Timo V OriMK Husqvarna 00:25:21
3 Kohilo Timo V OriMK Husqvarna 00:45:12
3 Kohilo Timo V OriMK Husqvarna 00:26:42
4 Vikstedt Matti V NMK KTM 00:00:00
4 Vikstedt Matti V NMK KTM 00:23:20
4 Ståhl Martti V NMK Gas Gas 00:24:52
4 Vikstedt Matti V NMK KTM 00:23:52
4 Ståhl Martti V NMK Gas Gas 00:25:40
4 Vikstedt Matti V NMK KTM 00:24:09
4 Ståhl Martti V NMK Gas Gas 00:25:07
5 Pöhö Pekka V RiMPKK KTM 00:00:00
5 Pöhö Pekka V RiMPKK KTM 00:23:04
5 Punkki Juha V HyMK KTM 00:24:51
5 Pöhö Pekka V RiMPKK KTM 00:23:39
5 Punkki Juha V HyMK KTM 00:25:26
5 Pöhö Pekka V RiMPKK KTM 00:24:03
5 Punkki Juha V HyMK KTM 00:25:39
6 Mellin Ari V MäntsMK KTM 00:00:00
6 Mellin Ari V MäntsMK KTM 00:25:22
6 Heija Pekka V MäntsMK TM 00:25:45
6 Mellin Ari V MäntsMK KTM 00:25:18
6 Heija Pekka V MäntsMK TM 00:26:21
6 Mellin Ari V MäntsMK KTM 00:25:28
6 Heija Pekka V MäntsMK TM 00:26:01
7 Viertoma Harri V HyKoKe KTM 00:00:00
7 Viertoma Harri V HyKoKe KTM 00:23:07
7 Juvonen Jouni V HyKoKe Gas Gas 00:25:28
7 Viertoma Harri V HyKoKe KTM 00:26:40
7 Juvonen Jouni V HyKoKe Gas Gas 00:26:05
7 Viertoma Harri V HyKoKe KTM 00:23:47
7 Juvonen Jouni V HyKoKe Gas Gas 00:25:31
8 Tiitta Hannu V SsMK Yamaha 00:00:00
8 Tiitta Hannu V SsMK Yamaha 00:24:26
8 Myllymaa Antti V HlMK KTM 00:25:17
8 Tiitta Hannu V SsMK Yamaha 00:24:36
8 Myllymaa Antti V HlMK KTM 00:25:28
8 Tiitta Hannu V SsMK Yamaha 00:25:20
8 Myllymaa Antti V HlMK KTM 00:25:53
9 Lahti Ari V KarkMK KTM 00:00:00
9 Lahti Ari V KarkMK KTM 00:23:59
9 Forsström Ari V KarkMK KTM 00:25:51
9 Lahti Ari V KarkMK KTM 00:24:06
9 Forsström Ari V KarkMK KTM 00:26:03
9 Lahti Ari V KarkMK KTM 00:25:25
9 Forsström Ari V KarkMK KTM 00:26:18